Persbericht Grebbelinietocht
__________________________________________________________________________
14 maart a.s.: met scootmobiel of handbike genieten van Grebbelinietocht
In de Week van Zorg en Welzijn (13 – 18 maart) organiseert Larikslaan2 in samenwerking met de Duwgroep, Leesbaar Landschap Leusden en Mixed Hockey Leusden een Grebbelinietocht voor handbikers en scootmobielers.
José Huurdeman, gids van Leesbaar Landschap Leusden, heeft samen met de Duwgroep een speciale Grebbelinietocht uitgezet voor scootmobielers en handbikers. Onderweg zijn enkele stops waar de gids de deelnemers vertelt over het Grebbelinielandschap en de cultuurhistorie.
Genieten van de natuur en koffie na afloop
Start en eindpunt is het clubgebouw van de Mixed Hockey Leusden (MHC) aan de Schammersteeg 2 in Stoutenburg. (Hier is een invalidentoilet en een schuin talud). Er fietsen enkele begeleiders, waaronder de Buurtsportcoach, mee.
Na afloop biedt de Duwgroep koffie en thee aan en trakteert Larikslaan2 de deelnemers op wat lekkers.
MHC biedt de mogelijkheid om voor en na de tocht de opladers van scootmobielen en handbikes aan te sluiten. De afstand van de tocht is ca 10 kilometer.

Tijd en locatie
Dinsdag 14 maart
13.00 uur Ontvangst en inleiding Grebbelinietocht met koffie/thee
13.30 uur start van de tocht
15.30 uur aankomst clubgebouw met koffie/thee en wat lekkers

Aanmelden
Deelname is gratis en gaat op volgorde van aanmelding, (max aantal deelnemers 10-12). Vol is vol!. Aanmelden via Sociaal Plein www.sociaalplein-leusden.nl of bel Larikslaan 2
tel 033-303 44 44

Routebeschrijving Mixed Hockey Leusden aan de Schammersteeg 2 in Stoutenburg:
komend vanaf Leusden: fietspad volgen: alsmaar rechtdoor (Zwarteweg wordt Flankement wordt Horsterweg) na 500 meter voorbij het Valleikanaal links is Schammersteeg.