Nieuwe 'paaltjes'wandeling van 2,5 en 5 km:

 

Struinen door de nieuwe natuur van de Schammer en Bloeidaal.

 

(Neem vanuit Amersfoort de nieuwe fietstunnel onder d A28)

 

 

  1. Recreatiegebied
  2. Natte schrale graslanden
  3. Rietmoeras
  4. Barneveldsebeek
  5. Kampenlandschap
  6. Rietland
  7. Natte schrale graslanden
  8. Bloemrijk hooiland
  9. Poelen
  10. Gemengd bos

Startpunt:
Parkeerplaats bij hokeyvelden,
Schammersteeg 2 in Stoutenburg (Leusden)
Bushalte: bedrijventerrein De Horst (lijn 78)
(lopen nog 9 minuten)

De route is niet geschikt voor rolstoelen
of wandelwagens.
Honden zijn op bijna de hele route niet
toegestaan

 

 

 

 

Natuur beleven in de Schammer

Na de zomer van 2010 is De Schammer éénvan de nieuwste natuurgebieden onder de rookvan Leusden en Amersfoort. Het gebied wordteen plek om al wandelend en fietsend te gaan ontdekken. De snelweg A28, die langs De Schammer loopt, wordt aan het oog ontrokkendoor een grondwal waar bos zich kan gaan ontwikkelen. In De Schammer speelt water een centrale rol. Plassen en sloten gaan vele dieren en planten een thuis bieden. Er komen hooigraslanden en rietland, rietmoeras en nat grasland, houtwallen en elzensingels. Om te weten te komen hoe het er uit gaat zien, kan nu al een kijkje genomen worden in het nabijgelegen Bloeidaal. Dit natuurgebied is twee jaar geleden aangelegd. Vogels als kleine karekiet, rietgors en auwborst en bijzondere planten als orchidee en koekoeksbloem laten zien dat natuur zich snel thuis voelt in een nieuwe omgeving. Met de aanleg van De Schammer komen er nieuwe recreatiemogelijkheden. Achter de kaasboerderij de Kopermolen komt een wandel- en fietsverbinding tussen De Schammer en Bloeidaal.

 

 

Ruimte voor water

Een van de taken van waterschap Vallei & Eem is zorgen voor goed waterbeheer. Door de klimatologische omstandigheden zijn er in heel Nederland gebieden voor waterberging nodig. Waterschap Vallei & Eem heeft een werkgebied van 106.00 hectare. Daarvan is 675 hectare aangewezen als waterbergingsgebied. Een van die gebieden is DeSchammer. Het woord waterberging zegt het eigenlijk al, het bergen en opslaan van overtollig water. Als De Schammer straks als natuur- en recreatiegebied is ingericht, kan in dit gebied grote hoeveelheden regenwater worden opvangen. Het klimaat verandert en daardoor zal het in de toekomst heviger en langer regenen. Bij langdurige regenval stijgt het peil in het Valleikanaal en de Barneveldse Beek. Kelders en tuinen kunnen dan onder water lopen, vooral in de laaggelegen delen van Veenendaal, Leusden en Amersfoort. De Schammer vangt het teveel aan water op en als de ergste regenval voorbij is, loopt het water weer langzaam De Schammer uit.